Women S Creativity Since The Modern Movement 1918 2018

✏Book Title : Women s Creativity since the Modern Movement 1918 2018
✏Author : Helena Seražin
✏Publisher : Založba ZRC
✏Release Date : 2018-06-13
✏Pages : 1192
✏ISBN : 9789610501060
✏Available Language : English, Spanish, And French

✏Women s Creativity since the Modern Movement 1918 2018 Book Summary : Extensive work is a result of four year research within the international project Women's Creativity since the Modern Movement, and brings new insights into women in architecture, construction, design, urban planning and landscape architecture in Europe and in the rest of the world. It is divided into eight chapters that combine 116 articles on topics: A. Women’s education and training: National and international mappings; B. Women’s legacy and heritage: Protection, restoration and enhancement; C. Women in communication and professional networks; D. Women and cultural tourism; E. Women’s achievements and professional attainments: Moving boundaries; F. Women and sustainability: City and Landscape; G. Women ‘as subjects’: Documentation, methodology, interpretation and enhancement; SG. Design drawings. / Obsežno delo je plod štiriletnih raziskav v okviru mednarodnega projekta MoMoWo - Ženska ustvarjalnost od modernizma dalje in prinaša nova spoznanja na področju žensk v arhitekturi, gradbeništvu, oblikovanju, urbanizmu in krajinski arhitekturi v Evropi in širše. Razdeljena je v osem poglavij, ki združujejo 116 prispevkov na temo o njihovi izobraženosti, kulturni zapuščini, vključevanju v stanovska združenja ali njihovim prispevkom h kulturnemu turizmu in stroki ter raziskovanju njihovega dela. Zaključi jo poglavje z grafičnimi prilogami.

✏Book Title : Women s Creativity Since the Modern Movement 1918 2018
✏Author : Caterina Franchini
✏Publisher :
✏Release Date : 2018
✏Pages : 255
✏ISBN : OCLC:1051714271
✏Available Language : English, Spanish, And French

✏Women s Creativity Since the Modern Movement 1918 2018 Book Summary :

✏Book Title : MoMoWo 100 projects in 100 years European Women in Architecture and Design 1918 2018
✏Author : Alain Bonnet
✏Publisher : Založba ZRC
✏Release Date : 2016-09-01
✏Pages : 376
✏ISBN : 9789612549220
✏Available Language : English, Spanish, And French

✏MoMoWo 100 projects in 100 years European Women in Architecture and Design 1918 2018 Book Summary : This publication is aimed to support two MoMoWo traveling exhibitions which will be presented in six European countries in two years (2016-2017): indoor exhibition catalogue “100 Works in 100 Years. European Women in Architecture and Design. 1918-2018”, and outdoor exhibition “Women’s Tale. A Reportage on Women Designers”. Exhibition catalogue 100 Works in 100 Years. European Women in Architecture and Design. 1918-2018 brings together a selection of some of the most significant and representative examples of European architecture and design created by 100 women from the end of the First World War up until today. The number of works is symbolic, as ‘one hundred’ could also mean ‘countless’ as in the Latin word centium. While, the number of authors –each work has a different author– derives from MoMoWo’s choice to represent many different creators, consequently popularising lesser known figures, too. It includes biographies of women architects, civil engineers, furniture and industrial designers, urban planners, interior and landscape designers. It represents the main trends and major ‘schools’ of architecture and design all over Europe. The biographical data covers education and training, professional histories, networks women have operated in, including informal societies, memberships in trade bodies and associations, their profile as international, national, local and regional designers, as well as looking at how women have promoted their work i.e. in exhibitions, publications, competition entries, etc. The catalogue entries are followed by thirteen thematic essays on women architects and designers and by the outdoor exhibition catalogue “Women’s Tale. A Reportage on Women Designers”, where photographs by ten finalists of the MoMoWo Photo competition are presented. By seeking to identify women who worked in Europe as well as European women who worked outside Europe over last 100 years, the main aim of this catalogue is to increase the awareness of historians and the general public about their enormous contribution to architecture and design, and indirectly providing accessibility to their works. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Razstavni katalog 100 Works in 100 Years. European Women in Architecture and Design. 1918-2018 prinaša izbor nekaterih najbolj reprezentativnih primerov evropske arhitekture in oblikovanja, ki jih je sto žensk ustvarilo v obdobju od konca prve svetovne vojne do danes. Izbrano število del je simbolično, saj 'sto' v latinščini lahko pomeni tudi 'nešteto' (lat. centium), medtem ko število ustvarjalk – vsako delo ima drugo avtorico – izhaja iz namena MoMoWo projekta predstaviti čim več različnih avtoric in s tem posledično osvetliti tudi manj znane osebnosti. Katalog vsebuje biografije arhitektk, gradbenih inženirk, oblikovalk na področju notranjega in industrijskega oblikovanja, urbanistk in krajinskih arhitektk iz 26-tih držav. Zastopane so glavne smeri in pomembne 'šole' na področju arhitekture in oblikovanja iz vse Evrope. Biografski podatki obsegajo izobrazbo in šolanje, poklicno pot ustvarjalk, mreže v katerih so ženske delovale, vključno z neformalnimi skupinami, članstvom v institucijah in združenjih, njihov profil na mednarodnem, nacionalnem, lokalnem in regionalnem nivoju, kot tudi kako so predstavljale svoje delo na razstavah, v publikacijah, na javnih natečajih itd. Kataložnim enotam sledi trinajst tematskih esejev o arhitektkah in oblikovalkah ter katalog razstave na prostem “Women’s Tale. A Reportage on Women Designers”, ki predstavlja fotografije desetih finalistov mednarodnega MoMoWo fotografskega natečaja. S predstavitvijo žensk, ki so delovale v Evropi, in Evropejk, ki so delovale izven nje v zadnjih sto letih je glavni namen kataloga razširiti vedenje strokovne in širše javnosti o ogromnem prispevku žensk na področju arhitekture in oblikovanja in jima hkrati približati njihovo delo. Publikacija je izšla v okviru dveh MoMoWo potujočih razstav, ki bosta v dveh letih (2016-2017) predstavljeni v šestih evropskih državah: razstava “100 del v 100 letih. Evropejke na področju arhitekture in oblikovanja. 1918-2018”, in razstava na prostem “Ženska zgodba. Reportaža o oblikovalkah”.

✏Book Title : MoMoWo Women Architecture Design Itineraries across Europe
✏Author : Alain Bonnet
✏Publisher : Založba ZRC
✏Release Date : 2016-08-15
✏Pages : 231
✏ISBN : 9789612549060
✏Available Language : English, Spanish, And French

✏MoMoWo Women Architecture Design Itineraries across Europe Book Summary : Arhitekturni vodič predstavlja izbrane projekte žensk na področju arhitekture in oblikovanja 20. in 21. stoletja. Obsega predstavitve dosežkov žensk v štirih evropskih mestih in dveh deželah: Barcelona, Lizbona, Pariz, Torino, Nizozemska in Slovenija. Vsak od teh je predstavljen z uvodnikom in tremi potmi, na koncu pa za vsako deželo sledi krajši zapis o eni od pionirk na področju arhitekture in oblikovanja. V vodiču je predstavljenih 125 objektov, poleg bogatih ilustracij pa nudi tudi osnovne informacije o dostopnosti izbrane lokacije. Kot strokovna brezplačna publikacija je izšel v okviru evropskega projekta »MoMoWo – Women's Creativity since the Modern Movement« in je dostopen tudi na domači strani projekta.

✏Book Title : The Golden Dawn of Italian Fashion
✏Author : Rosanna Masiola
✏Publisher : Cambridge Scholars Publishing
✏Release Date : 2020-07-06
✏Pages : 246
✏ISBN : 9781527555754
✏Available Language : English, Spanish, And French

✏The Golden Dawn of Italian Fashion Book Summary : This is the first book written about Maria Monaci Gallenga (1880-1944), the enigmatic fashion artist and designer marginalized after decades of fortune and fame. The daughter of Ernesto Monaci, the illustrious philologist and mentor of Luigi Pirandello, Gallenga was the wife of Pietro Gallenga, a medical scientist related to the Gallenga Stuart family. The text outlines Maria Monaci Gallenga’s impact on the world of fashion, contextualizing her work and that of other forgotten fashion designers in the 1920s and 1930s. It sheds light on her cultural impact and idealism as a business entrepreneur in Europe and America promoting Italian art and culture. It also highlights her engagement in social and educational activities after she retired from the world of fashion, and explains the reasons behind her marginalization and disappearance, and the obstacles and constraints she faced during the years of Fascism. The book also considers the influence of the British arts and crafts movement and the vision of the Pre-Raphaelite Brotherhood on her aesthetic vision, and, in turn, investigates Maria Gallenga’s influence on late Pre-Raphaelite paintings (Frank Cadogan Cowper) inspired by her designs and fabrics. The discovery of her fabrics and accessories by the Fendi sisters in the collections of the Tirelli House eventually sparked a new interest in her models, now enhanced by digital media.

✏Book Title : MoMoWo Women designers craftswomen architects and engineers between 1918 and 1945
✏Author : Marjan Groot
✏Publisher : Založba ZRC
✏Release Date : 2017-09-01
✏Pages : 446
✏ISBN : 9789610500339
✏Available Language : English, Spanish, And French

✏MoMoWo Women designers craftswomen architects and engineers between 1918 and 1945 Book Summary : Knjiga vsebuje šest poglavij, ki z različnih vidikov predstavljajo dosežke evropskih ustvarjalk – pionirk na področju arhitekture, gradbeništva, notranjega in industrijskega oblikovanja ter umetne obrti, ki so ustvarjale v obdobju od 1918 do 1945. Poglavje Crossing Geographies obravnava pomen migrantk in migracij za globalno širjenje modernizma in pojava avantgardnih umetnostnih gibanj; Pioneers and Organisations predstavlja nekatere pionirke in njihovo vključevanje v stanovske organizacije; The Home govori o položaju žensk med obema vojnama in načinih, kako so skušale preseči družbene omejitve preko notranjega oblikovanja; Representation je posvečen zastopanosti in obravnavi ustvarjalk v publicistiki; Cases from Ireland to Finland prinaša primere uveljavitve ustvarjalk v izrazito moških poklicih; Examining Drawings as Practices of Architectural Design pa z novimi metodološkimi pristopi prinaša vpogled v arhitekturne projekte žensk. Osnova knjige so prispevki, predstavljeni na prvi mednarodni MoMoWo konferenci septembra 2015 na Univerzi v Leidnu, njen namen pa je strokovni in širši javnosti predstaviti pomemben del »anonimne« in zamolčane evropske kulturne dediščine.

✏Book Title : Dissertation Abstracts International
✏Author :
✏Publisher :
✏Release Date : 1982-12
✏Pages :
✏ISBN : UVA:X030796995
✏Available Language : English, Spanish, And French

✏Dissertation Abstracts International Book Summary :

📒Baroque Between The Wars ✍ Jane Stevenson

✏Book Title : Baroque Between the Wars
✏Author : Jane Stevenson
✏Publisher : Oxford University Press, USA
✏Release Date : 2018-01-11
✏Pages : 336
✏ISBN : 0198808771
✏Available Language : English, Spanish, And French

✏Baroque Between the Wars Book Summary : Baroque between the Wars is a fascinating and new account of the arts in the twenties and thirties. We often think of this time as being dominated by modernism, yet the period saw a dialogue between modern baroque--eclectic, playful, camp, open to influence from popular culture yet in dialogue with the past, and unafraid of the grotesque or surreal--and modernism, which was theory-driven, didactic, exclusive, and essentially neo-classical. Jane Stevenson argues that both baroque and classical forms were equally valid responses to the challenge of modernity, by setting painting and literature in the context of 'minor arts' such as interior design, photography, fashion, ballet, and flower arranging, and by highlighting the social context and sexual politics of creative production. Accessibly written and generously illustrated, the volume focuses on artists, artefacts, clients, places, and publicists to demonstrate how baroque offered a whole way of being modern which was actively subversive of the tenets of modernism and practised by the people modernism habitually defined as not worth listening to, particularly women and homosexuals.

📒Suffrage And The Arts ✍ Miranda Garrett

✏Book Title : Suffrage and the Arts
✏Author : Miranda Garrett
✏Publisher : Bloomsbury Publishing
✏Release Date : 2018-09-20
✏Pages : 272
✏ISBN : 9781350011823
✏Available Language : English, Spanish, And French

✏Suffrage and the Arts Book Summary : Suffrage and the Arts re-establishes the central role that artistic women and men-from jewellers, portrait painters, embroiderers, through to retailers of 'artistic' products-played in the suffrage campaign in the British Isles. As political individuals, they were foot soldiers who helped sustain the momentum of the movement and as designers, makers and sellers they spread the message of the campaign to new local, national and international audiences, mediating how suffrage activism was understood by society at large. Published to coincide with the centenary of the 1918 Representation of the People Act, which granted the vote to women over the age of thirty meeting a property qualification, this edited collection offers a range of new perspectives and readings of the outpouring of creative responses to the campaign. Contributors, who include historians, art historians, curators, museum professionals and suffrage experts, call upon the historiographical developments of the last thirty years, alongside new archival discoveries, to showcase the vibrancy of ongoing research in this area. Throughout, chapters investigate the wider socio-cultural backdrop to suffrage and the women's movement, the difficult choices that were made between professional, artistic aspirations and political commitment, and how institutional and informal networks influenced creative expression and participation in feminist politics. From shining light on the use of portraiture to bolster the cultural cachet of the militant Women's Social and Political Union, uncovering the links between Victorian interior design, enterprise and suffrage, through to questioning the supposed conservativism of women's art institutions during the campaign and in the inter-war era, Suffrage and the Arts is a timely and important collection which will contribute to a number of scholarly fields.

✏Book Title : Comprehensive Dissertation Index
✏Author :
✏Publisher :
✏Release Date : 1984
✏Pages :
✏ISBN : UOM:39015065693767
✏Available Language : English, Spanish, And French

✏Comprehensive Dissertation Index Book Summary : Vols. for 1973- include the following subject areas: Biological sciences, Agriculture, Chemistry, Environmental sciences, Health sciences, Engineering, Mathematics and statistics, Earth sciences, Physics, Education, Psychology, Sociology, Anthropology, History, Law & political science, Business & economics, Geography & regional planning, Language & literature, Fine arts, Library & information science, Mass communications, Music, Philosophy and Religion.